Olivera Džunić

Spec. medicinske psihologije, licencirani porodični psihoterapeut

U radu sa porodicama, usmeravam se na međusobne odnose i komunikaciju. Tokom dugogodišnjeg rada sa pacijentima klinike za psihijatrijske bolesti Dr "Laza Lazarević" u Beogradu kao i višegodišnjeg iskustva u privatnoj praksi, bavim se psihološkom procenom kao i psihoterapijskom praksom kako sa pojedincima tako i sa parovima i sa porodicama. Pokazatelj uspešne terapije može da bude kvalitetnija komunikacija sa partnerom, kao i veća spremnost za nadolazeće životne izazove.

OBLASTI SPECIJALNOSTI

 • Anksiozna i depresivna stanja
 • Upravljanje besom i nezadovoljstvom
 • Prevazilaženje stresa
 • Problemi motivacije i blokade efikasnosti
 • Problem u učenja i akademske uspešnosti
 • Razvoj socijalnih veština
 • Partnerska i bračna terapija
 • Razvijanje roditeljskih veština

PROFESIONALNA UDRUŽENJA

 • Društvo psihologa Srbije
 • Asocijacija sistemskih terapeuta
 • Savez društava psihoterapeuta Srbije

FORMALNO OBRAZOVANJE

 • Master psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Specijalista medicinske psihologije
 • Sistemsko-porodični psihoterapeut