Tijana Spasojević

Master psiholog, RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom

Master psiholog sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Osnovne i master studije kliničke psihologije završila sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sem toga, kontinuirano se edukujem u različitim poljima psihologije i psihoterapije, kako kod nas, tako i u inostranstvu, kako bih bila u mogućnosti da primenim sveobuhvatni i integrativni pristup u radu sa klijentima. Psihološka znanja i iskustva rada sa decom i mladima stekla sam radom sa različitim vulnerabilnim grupama. Moja glavna interesovanja uključuju psihološku procenu, RE&KBT psihoterapiju, destigmatizaciju, kao i planiranje i izvođenje treninga.
OBLASTI SPECIJALNOSTI
Psihološka podrška i savetovanje u vezi sa:
 • Prevazilaženjem negativnog samovrednovanja
 • Asertivnošću i drugim interpersonalnim veštinama
 • Problemima u učenju
 • Profesionalnom orijentacijom i karijerno savetovanje
 • Anksiozna stanja (socijalna anksioznost itd.)
 • Depresivna stanja
 • Prokrastinacija
 • Kontrola besa i nezadovoljstva
 • Prevazilaženje stresa

PROFESIONALNA UDRUŽENJA
 • Društvo psihologa Srbije
 • Udruženje za kognitivno i bihejvioralne terapije

FORMALNO OBRAZOVANJE
 • Master psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • RE&KBT psihoterapija
 • Kognitivna i porodična psihoterapija u radu sa decom i mladima