Datum posta:

Kategorija:

Diskriminacija muškaraca

Master psiholog i RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom daje izjavu na temu Diskriminacija muškaraca – tema o kojoj se ćuti, za dnevni list Danas.

Svest o postojanju diskriminacije muškaraca

Muškarci svakodnevno doživljavaju neprijatne situacije u kojima diskriminacija na osnovu pola utiče na njihovo psihičko zdravlje i kvalitet života u celini. Psihološkinja iz Psihološkog savetovališta Centar Irena Werner navodi da muške osobe najčešće postaju svesne kada bivaju diskrimisani po drugim karakteristikama poput nacionalnosti, boje kože, seksualne orijentacije i slično, a ne prema samom polu. Oni prvo prolaze kroz faze negiranja priznanja o diskriminaciji, da bi tek posle nekog vremena o tome otvoreno progovorili, tvrdi Werner.

Posledice diskriminacije

“Posledice diskriminacije ogledaju se u slici o sebi i svetu, pogotovo ako do diskriminacije dolazi u ranom dobu ili mladosti. Slika o sebi može biti narušena i pretežno negativno percipirana, sa usmerenošću na svoje mane i generalizacijom negativnih osobina”, kaže psihološkinja. Dodatno, kako ističe, diskriminacija utiče na snižavanje samopouzdanja, a samim tim i samoefikasnosti. Percepcija budućnosti može biti pesimističk, a sveobuhvatni uticaj diskriminacije utiče na status mentalnog zdravlja, te može doći do pojave depresivnosti, anksioznosti, akutne ili hronične stresne reakcije.

Uzroci diskriminacije

“Posledice diskriminacije ogledaju se u slici o sebi i svetu, pogotovo ako do diskriminacije dolazi u ranom dobu ili mladosti. Slika o sebi može biti narušena i pretežno negativno percipirana, sa usmerenošću na svoje mane i generalizacijom negativnih osobina”, kaže psihološkinja. Dodatno, kako ističe, diskriminacija utiče na snižavanje samopouzdanja, a samim tim i samoefikasnosti. Percepcija budućnosti može biti pesimističk, a sveobuhvatni uticaj diskriminacije utiče na status mentalnog zdravlja, te može doći do pojave depresivnosti, anksioznosti, akutne ili hronične stresne reakcije.

Ostavite odgovor