Usluge

Naše usluge

Usluge koje nudimo su preventivne, dijagnostičke i terapijske.

Pored individualne, bračne i porodične psihoterapije, psihološkog savetovanja, procene ličnosti, psihodijagnostike, farmakoterapije i logopedskih usluga kako za decu, adolescente i odrasle osobe, možemo vam ponuditi i usluge iz oblasti profesionalne orijentacije i razvoja karijere.

Psihoterapiju, osim u prijatnom ambijentu u centru Beograda radimo i online putem Zoom-a i Google Meet-a.

Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja putem razgovora sa posebno osposobljenim stručnjakom – psihoterapeutom, koji pomaže osobi da dođe do željene promene. Da bi neko bio psihoterapeut, osoba pored završenog fakulteta mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju i specijalnu licencu koju dodeljuje strukovno udruženje (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije).

Šta nam psihoterapija omogućava?

Psihoterapija nam omogućava sasvim nove, duboke uvide u sopstvenu ličnost, druge ljude i naše odnose sa njima. Učimo da sagledamo stvari iz različitih perspektiva, učimo da prihvatimo sebe i svoje emocije kao i ljude oko nas. Bilo da se psihoterapija svodi na rešavanje trenutnih tegoba ili problema koje traju duže vreme.

Procena ličnosti

Šta je procena ličnosti?

Psihoterapija podrazumeva proces unapređenja mentalnog zdravlja putem razgovora sa posebno osposobljenim stručnjakom – psihoterapeutom, koji pomaže osobi da dođe do željene promene. Da bi neko bio psihoterapeut, osoba pored završenog fakulteta mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju i specijalnu licencu koju dodeljuje strukovno udruženje (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije).

Šta nam procena ličnosti omogućava?

Procena ličnosti podrazumeva korišćenje različitih testova ličnosti i testova sposobnosti odnosno inteligencije, radi procene aktuelnog psihološkog funkcionisanja osobe. Klijenti se najčešće na ličnu inicijativu testiraju jer su radoznali da saznaju svoj koeficijent inteligencije, žele da otkriju nešto više o sebi, da jasnije sagledaju svoje jake i slabe strane da bi sa njima efikasnije izlazili na kraj i unapredili svoj način funkcionisanja, a samim tim poboljšali i kvalitet života.

Karijerno savetovanje

Čemu služi karijerno savetovanje?

Već ste napravili izbor srednje škole ili fakulteta i imate radno iskustvo, ali želite da Vaša karijera pođe u drugom smeru?

Radite ono što Vas čini najboljim!

Usluga u oblasti karijernog vođenja započinje profilisanjem kandidata koje uključuje analizu veština, osobina, stavova i motivacije radi određivanja pravaca u razvoju karijere.

 

Logoped

Ko je logoped?

Logoped je stručnjak koji koristi personalizovan, dinamičan i profesionalni pristup govorno-jezičkim poremećajima u radu sa decom, adolescentima i odraslima.

Kome je potreban logoped? Kome je potreban logoped?

Deci, u prevazilaženju razvojnih govorno-jezičkih poremećaja, potom, adolescentima, u otklanjanju postojećih razvojnih smetnji i prevazilaženju novih poremećaja govora i jezika i odraslima, za ublažavanje govorno-jezičkih poremećaja.

Edukativni seminari

Sa željom da Vam ponudimo saznanja koja će Vam olakšati život i poboljšati kvalitet života, pozivamo Vas na naše programe edukacije koje se održavaju u prostorijama Psihološkog savetovališta Centar u Beogradu ili online.

Akutelni treninzi

Trening samopouzdanja – Trening asertivnih veština komunikacije – Autogeni trening – osnovni nivo i nivo za trenere – Profesionalna orijentacija za psihologe – Razvoj i upravljanje karijerom zaposlenih – Upravljanje vremenom – Osnove farmakoterapije u psihijatriji – Uvod u forenzičku psihologiju – Progresivna mišićna relaksacija

 

Profesionalna orijentacija

Čemu služi profesionalna orijentacija?

Pružamo pomoć prilikom izbora srednje škole ili fakulteta.

Prijavom na newsletter listu

Očekuju Vas zanimljivi tekstovi, besplatni sadržaji i vesti od našeg Centra.

Postanite najbolja verzija sebe. Počnite danas!