Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Korisnici sajta PS Centar su u obavezi da redovno prate pravila i uslove korišćenja. Smatra se da su u svakom trenutku upoznati sa važećim pravilima korišćenja sajta. Korišćenjem bilo kog dela sajta prihvatate sva pravila.

Ukoliko PS Centar bude vršio bitne izmene Pravila korišćenja, o tome će postojati obaveštenje. Nova pravila i uslovi korišćenja automatski važe za sve korisnike. Nova pravila i uslovi korišćenja će se primeniti i retroaktivno.

Autorska prava

PS  Centar zadržava autorska prava na sve vlastite sadržaje. Pod tim se podrazumevaju tekstovi, slike, video i audio snimci, baze podataka i programerski kod.

Zabranjeno je preuzimanje bilo kog dela sajta, slika, delova ili tekstova u celini u komercijalne, edukativne ili bilo kakve druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija sa sajta u druge svrhe, neophodno je tražiti saglasnost sajta ili konkretnog autora.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole PS Centra, vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

PS Centar nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Ukoliko eventualno primetite takav prekršaj, molimo Vas da nas odmah obavestite putem kontakt forme kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. PS Centar ne snosi odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava. Takođe će preduzeti adekvatne mere ukoliko se utvrdi da takav prekršaj postoji.

Sadržaje obezbeđujemo u dobroj nameri

Korisnicima obezbeđujemo u dobroj nameri korišćenje sadržaja PS Centar sajta. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje našeg sajta, sve dok se ne krše uslovi korišćenja.

PS Centar sajt sastoji se od različitih sadržaja (vlastitih, sadržaja saradnika, partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, komentara od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice). Sve ove sadržaje objavljujemo u dobroj nameri. Sve sadržaje sajta koristite na sopstvenu odgovornost i PS Centar se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Zabrane i ograničenja

Strogo je zabranjeno postavljanje sadržaja (komentara na blogu ili stranicama za predstavljanje i oglašavanje) koji predstavlja govor mržnje, netoleranciju, vređa dostojanstvo ili na bilo koji način omalovažava nekoga. Takvi sadržaji će biti obrisani bez prethodnog obaveštavanja.

PS Centar može oduzeti pravo predstavljanja, oglašavanja ili pristupanja sajtu iz bilo kog razloga koji se smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog obaveštavanja. Takođe će se nastojati da se adekvatno objašnjenje pošalje kad god je to moguće.

PS Centar može u svakom trenutku odbiti postavljanje sadržaja na sajt ili izvršiti njegovo prilagođavanje u skladu sa uređivačkom politikom sajta. Ovo se može vršiti bez prethodnog obaveštavanja.Takođe će se nastojati da se adekvatno objašnjenje pošalje kad god je to moguće.

Nijedan deo portala se ne sme koristiti u nezakonite svrhe.

Zaštita korisnika i podataka

Opšta uredba o zaštiti podataka, odnosno GDPR (General Data Protection Regulation) stupio je na snagu 22. avgusta 2019.

PS Centar štiti privatne i poverljive informacije o korisnicima sajta i neće ih ustupati trećoj strani bez prethodnog odobrenja ili na bilo koji drugi način zloupotrebljavati.

Ukoliko se, pak, dogodi da treća lica na nezakonit način, bez znanja i odobrenja PS Centra, dođu do takvih informacija, PS Centar ne može biti odgovoran za bilo kakve posledice nastale takvim delovanjem.

PS Centar može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku registracije.

Ovi podaci se koriste kako bi se došlo do informacija o korisnicima u cilju poboljšanja i prilagođavanja portala i njegovih sadržaja potrebama korisnika.

Kada je u pitanju Newsletter PS Centar prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke kupaca:

ime i prezime,
adresa e-pošte (e-mail),
broj telefona.

U preostalim slučajevima, PS Centar prikuplja i obrađuje:

Lični podaci prikupljeni u preostalim slučajevima čuvaju se dok postoji potreba za njihovom obradom, kao i saglasnost subjekta obrade podataka.

Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka. Takvi podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe.

PS Centar ne prikuplja lične podatke od osoba mlađih od 18 godina, uz postojanje namere. Ukoliko PS Centar utvrdi da u svom posedu ima lične podatke takvih osoba, odmah po saznanju će tražiti saglasnost roditelja.

Reklamacije usluga

Ukoliko ste dobili uslugu koji niste naručili ili imate bilo kakav prigovor, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, molimo vas da nas o tome obavestite na e-mail adresu: office@pscentar.com.

U svim slučajevima molimo vas da se odmah obratite Službi za kupce office@pscentar.com  da bi prijavili i rešili problem.

Dostava usluge i eventualna ograničenja

Naše usluge se pružaju lično ili dostavljaju elektronskim putem i to nakon izvršene uplate. Svi naši treninzi, kursevi, edukacije, e-book-ovi, terapijski susreti i ostale usluge su u elektronskom obliku koje dobijate na vaš mejl ili dolazite kod nas lično.

Prava subjekta obrade podataka 

Svaki subjekt obrade podataka, u skladu sa važećim propisima, poseduje prava koja su navedena u nastavku. Pored navedenih prava subjekt obrade podataka poseduje i druga prava koja su mu garantovana važećim propisima.

Pravo da bude informisan

Svaki subjekt obrade podataka, koji je PS Centru dostavio lične podatke, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu PS Centar i obrađuje.

Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je PS Centru dostavio lične podatke, ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu PS Centar čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je PS Centru dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje PS Centru o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade

Svaki subjekt obrade podataka, koji je PS Centru dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje PS Centru o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade

PS Centru je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Svaki subjekt obrade podataka, koji je PS Centru dostavio lične podatke, ima pravo na prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

Treće strane

Ukoliko nastane potreba da PS Centar treba da dostavi lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, PS Centar će u tom ugovoru obavezati tu ugovornu stranu da primenjuje važeće propise i politiku privatnosti PS Centru. U slučaju da postoji zakonska obaveza, PS Centru će dostaviti lične podatke trećem licu ukoliko dobije zahtev koji ispunjava zakonom propisane uslove.

Povreda bezbednosti podataka

U imePS Centra obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni PS Centar (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PS Centar ima odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Uprkos tome, ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih potencijalnih opasnosti. Prema pravilima PS Centar, pristup ličnim podacima imaju samo osobe koje u cilju obavljanja posla moraju da znaju te podatke i u obavezi su da čuvaju tajnost tih podataka.

U slučaju incidenta, PS Centar ima politiku reagovanja i obaveštavanja i ustanovljen tim za incidente, koji će odmah preduzeti odgovarajuće korake i izvršiti proceduru za postupanje u slučaju incidenta.

„Kolačići“ (Cookies) i vidžeti za društvene mreže

Web stranice PS Centra koriste tzv. „kolačiće“ da vas razlikuju od drugih korisnika na našim web sajtovima. Sajt PS Centar mogu da sadrže aplikacije za deljenje preko društvenih mreža, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+ dodaci.

Izmena ove politike privatnosti

PS Centar  zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. PS Centar će sve promene ove Politike privatnosti objaviti na svom sajtu na adresi pscentar.rs

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o PDV

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Kontakt

Da biste izmenili svoje podatke, ispravili ih ili izbrisali, ili ako imate neka druga pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: office@pscentar.com, Adresa: Hilandarska 21, Stari Grad.