Online trening Asertivne veštine komunikacije

Trening Asertivne veštine komunikacije

Trening Asertivne veštine komunikacije omogućiće Vam da u svojite veštine potrebne za asertivno ponašanje u različitim socijalnim situacijama. U nastavku teksta možete se upoznati sa detaljnijim informacijama o treningu.

Šta je je to asertivnost?

Asertivnost se odnosi na izražavanje ili iskazivanje sebe na način koji podrazumeva zauzimanje za svoja lična prava i izražavanje svojih misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i odgovarajući način, istovremeno vodeći računa i ne ugrožavajući lična prava druge osobe. Kod asertivnog ponašanja, neverbalni i verbalni aspekti govora međusobno su usklađeni, ton glasa je odgovarajući, gestikulacija je primerena, govor je jasan i izražajan, sa fokusom na bitne aspekte poruke koje se saopštavaju. Praktikovanje asertivnog pristupa vremenom doprinosi samoprihvatanju i povećanju samopouzdanja, a takođe i kontrola sopstvenog ponašanja je uspešnija kada smo asertivni, te donosi osećaj zadovoljstva.

Tehničke informacije treninga Asertivne veštine komunikacije

Trening pokriva teorijski i praktični deo rada. Tokom treninga naučićete:

  • Razlikovanje asertivnosti od neasertivnosti (pasivnosti, pasivne-agresivnosti i agresivnosti)
  • Razvijanje pozitivnih uverenja o asertivnosti
  • Identifikovanje i promena blokirajućih uverenja
  • Uvežbavanje veština asertivnog ponašanja

Tehničke informacije o treningu time management-a

Ranije je bio održavan u vidu jednodnevne radionice, ali zbog aktuelne epidemiološke situacije i zahteva za individualnim treningom, sada je trening snimljen. Dakle, trening se sluša u online formatu, u vreme kada Vam odgovara, individualno. Nakon odslušanog treninga dobićete materijale, preporučenu literaturu i sertifikate za učešće, sa brojem sati.

Pre pristupa treningu potrebno je da popunite i pošaljete prijavni list.

Možete nas kontaktirati i saznati više informacija na office@pscentar.com