Online trening Upravljanje vremenom

Online trening - Time Management

Upravljanje vremenom (Time Management) predstavlja jednu od oblasti primenjene psihologije, zasnovane na teorijama odlučivanja, planiranja i organizacije. 

Uprkos tome što u savremenom svetu imamo mnogo alata koje bi mogle da nam olakšaju upravljanje vremenom, i dalje ne uspevamo da stignemo da uradimo sve što bismo želeli. Međutim, kako bismo uspeli da uspostavimo kontrolu nad stvarima koje usporavaju našu efikasnost, skraćuju naše slobodno vreme i naš mir, potrebno je da budemo spremni na prilagođavanje, da budemo fleksibilni i otvoreni za promene i nove ideje. Prvi korak ka tome jeste da analiziramo kako sve provodimo svoje vreme i upoznamo se sa veštinama time management-a.

Komponente Time Managementa

Kvalitetno obavljanje svakodnevnih zadataka temelji se na adekvatnom postavljanju ciljeva, njihovoj prioritizaciji i odlučivanju o stepenu bitnosti i hitnosti ispunjavanja, analizi stanja protoka vremena, rasporedu aktivnosti i organizaciji, što nam sve omogućava uspešan Time Management.

Sadržaj treninga Time Management

Jedna od tema pokrivena treningom odnosi se na novi pristup konceptu multitaskinga. Nalazi različitih istraživanja ukazuju na to da i do 40% produktivnog vremena odlazi obavljajući nekoliko zadataka istovremeno, nego fokusirajući se na jedan po jedan zadatak. Dodatno, na taj način kvalitet i uspešnost u obavljanju zadataka biva umanjena.

Takođe, upoznaćete se sa osnovnim komponentama postavljanja ciljeva, razlikovanju bitnih i hitnih zadataka, isplanirati svoj način rada, te ćete postati produktivniji i uspešniji u upravljanju vremenom.

Cilj programa je upoznavanje sa strategijama upravljanja vremenom i njihovo primenjivanje u svakodnevni život.

Tehničke informacije o treningu time management-a

Trening je u online formatu, te mu možete pristupiti u vreme koje Vam odgovara, sa bilo kog mesta na kom se nalazite, a takođe snimak možete odslušati i nekoliko puta, bez vremenskog ograničenja.

Trening je prilagođen polaznicima bez obzira na formalno obrazovanje, a naknadno ćete dobiti sertifikat o završenoj edukaciji.

Možete nas kontaktirati, saznati detaljnije informacije i poslati svoju prijavu na: