Trening profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija predstavlja složenu i sistematsku delatnost pružanja pomoći pojedincu u rešavanju problema koji su u vezi sa izborom zanimanja i profesionalnim razvojem.

Za klijenta ona pruža mogućnost da se usmeri, orijentiše i napravi najbolji izbor za sebe, u situacijama kada se nalazi na početku karijere, ili ako menja zanimanje. Stoga, važno je da u obzir uzmemo sposobnosti, osobine ličnosti, interesovanja, motivaciju, životne vrednosti, kako bi izbor zanimanja bio usklađen, i kako bi to osobi omogućilo da iskoristi svoje potencijale i da bude uspešna i zadovoljna u budućoj delatnosti.

Kome je trening profesionalna orijentacija namenjen?

Trening je namenjen apsolventima kao i diplomiranim i master psiholozima koji počinju da rade u privatnoj praksi sa klijentima kojima je potrebna usluga profesionalne orijentacije za srednju školu ili fakultet ili karijernog savetovanja za odrasle. Posebno se preporučuje školskim psiholozima koji mogu da prodube postojeće znanje o profesionalnoj orijentaciji i istu primenjuju u školama. Takođe je namenjena i studentima psihologije koji žele da se upoznaju sa praktičnim aspektima profesionalne orijentacije.

Cilj treninga profesionalna orijentacija

Na kraju edukacije naučićete celokupan postupak psihološke procene koje se primenjuje za svrhe
profesionalne orijentacije i karijernog savetovanja, kao i da integrišete prikupljene podatke u nalaz i mišljenje.

Tehničke informacije

Trening se sluša online, u terminima kada Vama odgovara, individualno.
Učesnici treninga dobijaju kompletne materijale i sertifikat sa brojem sati učešća. Takođe, svaki učesnik nakon odslušanog treninga dobija sat vremena konsultacija, u vreme koje mu odgovara, radi pojašnjenja mogućih pitanja i situacija iz prakse.

Prijave i detaljnije informacije na office@pscentar.com